Browsed by
Tag: lukujumi

Lukujumissa

Lukujumissa

Lukujumilla tarkoitetaan tilaa, jossa lukeminen ei syystä tai toisesta onnistu. Ihminen voi olla lukujumissa elämäntilanteensa vuoksi, psyykkisen tai fyysisen haasteen tai vaivan vuoksi. Lukujumi koskee henkilöitä, joilla on halu lukea, mutta he kokevat lukemisen estyvän jostain syystä. Lukujumissa oleva voi lukea, mutta lukeminen saattaa olla mekaanista, eikä tekstin sisältö jää mieleen. Lukujumissa ei tunneta vetoa pitkiin teksteihin, kesken oleva kirja ei vetoakaan, vaikka kirja olisi alkuun tuntunut innostavalta. Lukujumia käytetään laajasti kuvaamaan tilaa, jossa pitkien tekstien kuten romaanien lukeminen on…

Read More Read More